Proclaimer

Gebruiksvoorwaarden cultuurcentrumevergem.be

1. Aansprakelijkheid

De gemeente Evergem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop (teksten, afbeeldingen en structuren). De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraag over de juridisch correcte teksten wil beschikken, kan je deze schriftelijk aanvragen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem. Het gemeentebestuur heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat het gemeentebestuur de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Het gemeentebestuur noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

 

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om informatie die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in bijzonder het gebruik van gemeentelogo - is uitdrukkelijk verboden. De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het gemeentebestuur van Evergem of aan de organisaties die het gemeentebestuur hiervoor toestemming heeft gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het gemeentebestuur van Evergem en LCP NV. Wie dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het College van Burgemeester en Schepenen, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem.

 

3. Linken en verwijzingen

Deze website bevat linken naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het gemeentebestuur van Evergem controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden over de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze linken impliceert niet dat het gemeentebestuur de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren, noch betekent dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites. Het gemeentebestuur van Evergem aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van het gemeentebestuur van Evergem verwijst.

 

4. Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Daarmee houden we bezoekersstatistieken bij. De bijgehouden gegevens zijn steeds anoniem. Ook voor de functie 'Chat met ons" worden er gegevens bijgehouden. Je kan cookies weigeren door jouw browserinstellingen te wijzigen.

 

Lees ook onze privacyverklaring.