Expo: Stephanie Vandeput: Notes on Kitsch: Cruise

fotografiecircuit

  • maandag16 november 2020totdonderdag10 december 2020

Het fotografiecircuit biedt jaarlijks aan 11 geselecteerde fotografen de kans om hun werk te laten zien aan een ruim publiek in 17 cultuurcentra, gespreid over Vlaanderen. Op die manier wil het Fotografiecircuit Vlaanderen vooral Vlaamse fotografen, die nog te weinig kansen kregen, een mogelijkheid bieden om met hun werk naar buiten te komen. Kwaliteit en variatie primeren hierbij. 

Als fotograaf en kunste­naar heeft Stephanie Vandeput een voorliefde voor kitsch. In haar reeksen “Notes on Kitsch” onderzoekt ze wat er in deze wereld van glamour en glitter schuil gaat. Grappig en glossy staan tegenover droef en melancho­lisch. Humor vormt een belang­rijk onderdeel van haar fotografie. Ze vertelt verhalen met een knipoog en wil zo de toeschouwer aanzetten tot een kritisch kijken. 

Het zijn kleurrijke en vrolijke taferelen met een zekere tristesse. Overal is er een ‘unheim­lich’ gevoel aanwezig. Je zou willen lachen maar toch voel je je ongemak­ke­lijk als je er naar kijkt. Het zijn verslagen van de westerse wereld. Deze thema’s komen terug in heel haar oeuvre.

Bij de documen­tai­re­reeks CRUISE ligt de nadruk op een wereld die gecreëerd wordt om de echte wereld te vergeten. Vakantie­gan­gers worden onderge­dom­peld in een pretpark van eten en amusement. De beelden van toeristen, decors en strand gunnen de kijker een blik achter de schermen van de surrea­lis­ti­sche wereld van cruises en laat hen kennis­maken met de kitsch ervan.